Orthovisio - Maakt goede zorg herkenbaar

Privacy2018-12-04T15:09:32+00:00

Privacy

Op gebied van privacy werkt Orthovisio volgens de nieuwe Europese Wetgeving die ervoor zorgt dat persoonsgegevens nog beter worden beschermd.

Orthovisio heeft daarom een Privacy Statement opgesteld waarin staat beschreven hoe Orthovisio met persoonsgegevens omgaat. Orthovisio respecteert de privacy van haar patiënten en relaties en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Voor informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien u nog vragen heeft over het Privacy Statement van Orthovisio kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming binnen Orthovisio.

Functionaris Gegevensbescherming
kwaliteit@orthovisio.nl
0224-791010

   OVER ONS

  ADRESGEGEVENS

Orthovisio Schagen
Piet Ottstraat 1
1741 NW Schagen
0224-791010
info@orthovisio.nl

  OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag  9.00-17.00