Onze werkwijze

Als u via verwijzing van uw huisarts of medisch specialist in aanmerking komt voor revalidatie, volgt u bij ORTHOVISIO een revalidatiebehandeling. U heeft bij ORTHOVISIO revalidatiezorg niet één behandelaar, maar een heel team aan behandelaars met verschillende specialismen die hun krachten bundelen om u optimaal te kunnen helpen en ondersteunen met uw specifieke klachten, onder leiding van een revalidatiearts. Dit gaat in goed en veelvuldig overleg met u.

Het revalidatietraject kan enkele weken tot 4 maanden duren, afhankelijk van de klachten die er zijn en de doelstellingen die uit het eerste gesprek met de patiëntcoach en naderhand met de revalidatiearts, naar voren komen. De behandelfrequentie varieert van eenmaal tot viermaal per week. Het programma per dag kan heel verschillend zijn, maar is steeds in overleg met u. Uw doel is ons doel.

Fysiotherapie
Ergotherapie
Psychologie
Maatschappelijk werk
Mensendieck
Diëtetiek
Logopedie
 

Powered by WishList Member - Membership Software