Vergoeding Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde valt onder de medisch specialistische zorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering afsluiten is hiervoor dus niet nodig. 
Aangezien revalidatiegeneeskunde wordt vergoed vanuit de basisverzekering gaat het wel ten koste van uw eigen risico (wanneer dit nog niet geheel is opgebruikt).  In dit geval zult u hiervoor een rekening ontvangen van Orthovisio.
Mocht uw traject starten in het ene jaar en doorlopen naar het volgende jaar, dan wordt alleen uw eigen risico aangesproken van het jaar waarin het traject is gestart. Het gaat dus nu niet ten koste van het eigen risico van beide jaren. 

Diagnose Behandel Combinatie
Orthovisio declareert bij de zorgverzekeraar door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met alle activiteiten van het medisch specialistische behandelteam. Dit betekent dat er niet wordt betaald per zitting, maar pas als het gehele traject is afgesloten. Dit traject wordt in zijn geheel gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die Orthovisio in rekening brengt bij uw zorgverzekeraar. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. De prijs van een traject is afhankelijk van de diagnose die door de revalidatiearts wordt vastgesteld. Vandaar dat gesproken wordt over Diagnose Behandel Combinatie (DBC). 
De DBC-zorgproducten binnen de revalidatiegeneeskunde hebben vaste tarieven, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Vergoeding ongecontracteerde zorg
Orthovisio heeft op dit moment geen contracten met zorgverzekeraars. Dit is de reden waarom u thuis een factuur ontvangt van Nota.nl. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis, zal uw zorgverzekeraar gemiddeld tussen de 70 en 100% van het notabedrag aan u uitbetalen. Het resterende deel neemt Orthovisio voor haar rekening en wordt u dus kwijtgescholden. Hiervoor dient u enkel de afrekenspecificatie aan ons toe te sturen als bewijs.
Voor uitgebreidere informatie, klik hier.

Polis met vergoeding in natura
Heeft u een natura polis, dan zal uw zorgverzekeraar niet de volledige kosten vergoeden. De vergoeding ligt over het algemeen tussen de 60 en 80%.  Voor het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, krijgt u geen rekening van Orthovisio. De medewerkers op ons secretariaat kunnen u precies vertellen hoeveel uw polis vergoedt. 
Cofinanciering tekst toevoegen

Restitutie-polis
Heeft u een restitutiepolis, dan heeft u vrije keuze van behandelaar. Het maakt niet uit naar welke behandelaar u gaat, uw zorgverzekeraar zal alles vergoeden. 

Mocht u nog vragen hebben over de vergoeding van uw revalidatietraject dan kunt u terecht bij ons secretariaat: 0224-791010

Powered by WishList Member - Membership Software