Over ORTHOVISIO

ORTHOVISIO; maak goede zorg herkenbaar!
Wij zijn een tweedelijns revalidatiecentrum waar letterlijk efficiënte, hoogwaardige (para)medisch specialistische zorg onder één dak  is samengebracht. Uniek en vernieuwend met een uniforme uitstraling worden kennis en kwaliteit gewaarborgd door een multidisciplinair team.

Waarom?
Om u een unieke vorm van zorg te kunnen aanbieden die transparant is op inhoudelijk en logistiek niveau. Wij zorgen daarmee voor een hoge kwaliteit en optimale bereikbaarheid die telkens weer inzichtelijk is voor u! 

PERSOONLIJKE AANDACHT – MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK – EXPERTISE CENTRUM – SCHAGEN

Powered by WishList Member - Membership Software