Op weg naar herstel

Onze werkwijze2018-12-04T11:59:58+00:00

Werkwijze in 5 stappen

Dit kan telefonisch, via e-mail of aan de balie van ons revalidatiecentrum in Schagen. Hiervoor heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Onze backoffice maakt een dossier voor u aan, met daarin uw persoonsgegevens en de bijbehorende verwijzing. Samen met u wordt gekeken wanneer het eerste gesprek met onze revalidatiearts kan plaatsvinden.

Bij onze revalidatiearts kunt u in alle rust in één keer uw verhaal doen. Samen met u wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om een revalidatietraject te volgen. De revalidatiearts stelt samen met u een behandelplan op. Het kan ook zijn dat er op het moment van uw gesprek nog geen goede reden is (indicatie) om een 2e lijns revalidatietraject te starten, in voorkomend geval kan de revalidatiearts adviseren te starten met een aantal 1e lijns behandelingen (zoals o.a. fysiotherapie). Uiteraard kunt u hiervoor bij ons terecht.

U heeft een team van behandelaars toegewezen gekregen en met hen gaat u aan de slag. De revalidatieperiode kan enkele weken tot vier maanden duren. Hoe vaak u aanwezig bent, hangt af van uw situatie en het opgestelde behandelprogramma. Doorgaans zal dat tussen de één en drie keer per week zijn. Maar uiteraard altijd in goed overleg met u. Tussentijds bespreekt het team uw voortgang.

In een laatste gesprek met de revalidatiearts wordt er samen met u gekeken of de gestelde behandeldoelen zijn gehaald. Indien nodig kan besloten worden de behandelperiode te verlengen. Ook kan een nazorgtraject worden gestart.

U heeft uw revalidatietraject bij Orthovisio afgesloten maar wilt graag nog gebruik maken van onze nazorg om de continuïteit in uw behaalde resultaten te borgen. De nazorg kan zowel gericht zijn op de mentale-, maatschappelijke- als de fysieke begeleiding. In overleg met uw behandelaar kunt het nazorgprogramma bespreken. Orthovisio heeft voor de nazorg verschillende programma’s ter ondersteuning van uw verdere herstel. Voor informatie over de nazorgprogramma’s kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de backoffice van Orthovisio.

   BEHANDELING

  ADRESGEGEVENS

Orthovisio Schagen
Piet Ottstraat 1
1741 NW Schagen
0224-791010
info@orthovisio.nl

  OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag  9.00-17.00