Nieuws

Orthovisio heeft haar zaken goed voor elkaar.

Met zijn allen hebben we weer keihard gewerkt om het ISO 9001:2015 certificaat uit 2015 te prolongeren en met succes. Het certificaat is op 23 mei 2018 weer afgegeven voor drie jaar en toont aan dat we de zaken op orde hebben bij Orthovisio. Ons motto maak goede zorg herkenbaar wordt hiermee maar weer eens aangetoond. Geïnteresseerd in ons certificaat?  Klik dan hier om het te bekijken.

Deze mooie brief ontvingen wij van een tevreden patiënt:

Op 6 september organiseerden wij een klinische les "lage rug" voor het team.

orthovisio

Orthovisio Schagen en DC Klinieken Alkmaar gaan samenwerken!

Vanaf februari 2016 slaan Orthovisio Schagen en DC Klinieken Alkmaar de handen ineen betreffende optimale zorg inzake uw patiënten met (chronische) pijnklachten. Iedere dinsdagochtend houden wij een combi-spreekuur bij Orthovisio.

Wat houdt dit voor u in?
Stel u heeft een patiënt met langdurige, chronische, pijnklachten aan bijvoorbeeld rug of nek, waarbij u een puur somatische aanpak wenst, dan bieden wij een (para)medisch zorgtraject “op maat aan”.
U kunt uw patiënt met een verwijzing, laten, aanmelden bij Orthovisio:
•    Per telefoon: 0224791010
•    Per mail (regulier): pijnpoli@orthovisio.nl 
•    Per mail (zorgring): is in aanvraag.
•    Gaarne vermelden dat het een indicatie betreft voor het combi-spreekuur.

Op de eerste afspraak wordt de klacht in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door een team bestaande uit een fysiotherapeut en/of orthopeed van Orthovisio en een pijnspecialist ( anesthesioloog) van de DC Klinieken Alkmaar. Door middel van dit gecombineerde onderzoek is het mogelijk om de vinger direct op de zere plek te leggen en een juist beleid te vormen.

Een aantal mogelijkheden, behandelingen, volgen na dit onderzoek:
1.    Starten met een fysiotherapeutisch behandeltraject, eerste lijn.
2.    Starten met een multidisciplinaire behandeling ( fysiotherapie met bijvoorbeeld ergotherapie, diëtetiek), eerste lijn of anderhalve lijn.
3.    Indicatie voor een multidisciplinair revalidatietraject bij Orthovisio ( in overleg met u) met de revalidatiearts als hoofdbehandelaar.
4.    Een behandeling op de pijnpoli van de DC Klinieken Alkmaar en vervolgens continueren met één van de bovenstaande trajecten (1 -3).
5.    Behandelingen bij de DC Klinieken Alkmaar en een vervolgtraject is niet meer noodzakelijk.

Onze uitgangspunten samengesteld voor u en uw patiënt:
•    Eerste consult gegarandeerd binnen 1 week na aanmelding.
•    Tijdens de intake direct een duidelijk beleid inzake de klachten. De patiënt is er tenslotte zelf bij. Dit onderzoek neemt 30 minuten tijd in beslag.
•    Een vervolg, behandel, afspraak bij Orthovisio en/of DC Klinieken Alkmaar binnen 1 week na het eerste consult.
•    U kunt vanaf heden uw patiënt, laten, aanmelden voor dit spreekuur.
•    Heldere rapportages voor u en uw patiënt.
•    Geen wachtlijsten!
•    Pijnpoli in Schagen!

samenwerking

ORTHOVISIO dingt mee naar titel "Startende ondernemer van het jaar 2015"
SCHAGEN, 7 december 2015 – Blij verrast waren wij toen wij per brief van het OFS (Ondernemers Federatie Schagen) te horen kregen dat wij één van de drie genomineerde waren, die in aanmerking zouden kunnen komen voor de titel “Startende ondernemer van het jaar 2015”. Dit jaarlijks terugkerende event kent naast deze verkiezing ook de verkiezing “Ondernemer van het jaar 2015 gemeente Schagen”.

De uitgeschreven nominatie vond plaats op basis van een aantal criteria, waaronder onderscheidend, innovatief, expansief, durf om te investeren, landelijk of internationaal onderscheidend, van betekenis voor de gemeente Schagen en niet te vergeten betrouwbaarheid. Gelukkig is het niet aan ons om een oordeel te vellen en wij wensen dan ook de lezers van de Schager Courant en de ondernemers uit de gemeente Schagen succes toe met het kiezen van een waardig winnaar. Ook Restaurant Stiel (Schagen, Crossfit Westenwind (Warmenhuizen) zijn kanshebber voor de titel.

 

Orthovisio praat met De Omring
Op donderdag 3 september 2015 heeft op initiatief van De Omring een oriënterend gesprek plaatsgevonden bij Orthovisio locatie Schagen. Met dit gesprek is een mogelijk eerste aanzet gegeven om in de toekomst met elkaar samen te werken. Voor een goede samenwerking is door partijen gekeken of uitwisseling van kennis en kunde überhaupt mogelijk is en zo ja in welke vorm deze zorg dan aangeboden of uitgewisseld zou moeten worden. Momenteel is het voor patiënten, die niet via een verpleeghuis in de thuissituatie terechtkomen –na opname in het ziekenhuis- lastig om van bepaalde revalidatiezorg gebruik te maken. Door eventueel in de toekomst samen te werken zouden patiënten beter geholpen kunnen worden.

Orthovisio maakt goede zorg herkenbaar. Op korte termijn zal er een vervolggesprek plaatsvinden. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Opening ORTHOVISIO groot succes.
Afgelopen vrijdag 12 juni was het dan zover. Het nieuwe tweedelijns revalidatiecentrum ORTHOVISIO -dat sinds 1 mei jl. haar deuren heeft geopend- had onlangs iedereen in de regio via brieven en media uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen in hét nieuwe revalidatiecentrum van Schagen en omstreken. Het was niet tegen dovemans oren gezegd! Met grote getalen wisten vele mensen de weg naar ORTHOVISIO te vinden en konden ze -onder het genot van een hapje en een drankje- kennismaken met al onze behandelaars (orthopedie, fysiotherapie, ergotherapie, mensendieck, logopedie, psychologie, diëtetiek, pijnbehandeling, sport medisch advies en maatschappelijk werk.) en kreeg men desgewenst een rondleiding door het gebouw. Er waren zelfs mensen die al voor de bottendokter kwamen. Vriendelijk werd hen uitgelegd dat -op fysiotherapie na- verwijzing van een huisarts of specialist noodzakelijk was. Een korte impressie over de opening is samengesteld door SCHAGEN TV, klik hier om deze te bekijken. 

 

Officiële opening ORTHOVISIO – Schagen
SCHAGEN, 2- juni 2015 – Misschien hebt u in de wandelgangen al gehoord over het nieuwste zorginitiatief in Schagen. Een tweedelijns revalidatiecentrum gevestigd aan de Piet Ottstraat 1. Doel van dit nieuwe centrum is om krachten te bundelen en hoogwaardige (para)medisch specialistische zorg onder één dak  samen te brengen. 1 mei jl. hebben wij onze deuren geopend en hebben wij regionaal verwijzers (huisartsen en medisch specialisten) op de hoogte gebracht van ons multi disciplinair zorgteam. Inmiddels hebben de eerste cliënten van huisartsen en specialisten uit de regio ons al gevonden en zijn ze erg positief over de mogelijkheden die wij kunnen bieden.Op 12 juni a.s. openen wij officieel ons centrum voor het publiek. Onder het genot van een hapje en een drankje is iedereen welkom, waarbij de officiële opening om 16:00 uur plaatsvindt.

Powered by WishList Member - Membership Software