Orthovisio - Maakt goede zorg herkenbaar

Nazorg2018-09-11T14:06:22+00:00

Nazorg

U heeft uw revalidatietraject bij Orthovisio afgesloten maar wilt graag nog gebruik maken van onze nazorg om de continuïteit in uw behaalde resultaten te borgen. De nazorg kan zowel gericht zijn op de mentale-, maatschappelijke- als de fysieke begeleiding.

Ons nazorgtraject bevat:

  • Een terugvalpreventie plan; dit wordt tijdens het revalidatietraject samen met u opgesteld en krijgt u mee naar huis.
  • Een telefonisch gesprek met de patiëntondersteuner; 3 maanden na het afronden van het revalidatietraject wordt u door de patiëntondersteuner benaderd voor een telefonisch gesprek. Hierin wordt besproken hoe het gaat, aandachtspunten vanuit uw revalidatietraject besproken en of Orthovisio nog iets voor u kan betekenen.

Medisch fitness
Daarnaast is er de mogelijkheid om aansluitend aan het revalidatietraject gebruik te maken van ons medisch fitness programma. Hier wordt je begeleid door een fysiotherapeut bij het trainen en ondersteund om uiteindelijk zelfstandig door te kunnen gaan met fitness.

Coaching
In het kader van de nazorg is het ook mogelijk om vervolggesprekken met andere disciplines of coaching sessies, bijvoorbeeld met een maatschappelijk werker of psycholoog, te volgen.

Informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met uw behandelaar of de backoffice van Orthovisio.

   OVER ONS

  ADRESGEGEVENS

Orthovisio Schagen
Piet Ottstraat 1
1741 NW Schagen
0224-791010
info@orthovisio.nl

  OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag  9.00-17.00