Maatschappelijk werk

Als maatschappelijk werker streef je er naar dat mensen, in de drukte van alledag en de wisselwerking met hun sociale leven, zich zo goed mogelijk voelen en zich staande kunnen houden of beter zouden kunnen ontplooien. Uiteraard naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen. Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen maar soms lukt dat niet zo eenvoudig. Zij kunnen met vragen of problemen een beroep doen op maatschappelijk werk. Samen werken aan ontplooiing om zelfredzaamheid te vergroten.

Powered by WishList Member - Membership Software