Ergotherapie

Als ergotherapeut mag je je bezighouden met praktische oplossingen voor mensen die door een ziekte of handicap  niet (meer) alles kunnen. Onze insteek is om samen met u op zoek te gaan naar mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren in uw dagelijkse handelingen. Een groot goed -vinden wij- waarbij wij niet uit het oog verliezen dat gestelde doelen ook echt haalbaar zijn. Advies over aanschaf van rolstoel, aangepast meubilair, bestek, schrijfgerei, woonaanpassingen/aangepast wonen of anderszins is bij ons maatwerk. Zo streven wij naar optimaal (veilig en zelfredzaam) functioneren in leef-, woon- en werkomgeving.

Powered by WishList Member - Membership Software