Aanmelden, en dan?

Om in aanmerking te komen voor een revalidatietraject bij Orthovisio heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Dat komt omdat de revalidatiebehandeling wordt vergoed vanuit uw basisverzekering en het hier medisch specialistische zorgt betreft.

U kunt zich telefonisch, via de website of aan de balie aanmelden.

De secretaresse gaat uw dossier aanmaken. Hierin komen o.a. te staan uw persoonsgegevens, die van uw verwijzer met de bijbehorende verwijzing, indien van toepassing ook de gegevens van uw werkgever. Vervolgens wordt er samen met u gekeken naar een datum waarop de intake bij onze revalidatiearts kan plaatsvinden.

U komt voor de intake bij de revalidatiearts. Tijdens de intake, waar ruimschoots de tijd wordt genomen zodat u rustig uw verhaal kunt doen, kijkt u samen met de arts welke mogelijkheden er zijn om een revalidatietraject te volgen.

Indien u in aanmerking komt voor een behandeltraject samen met ons team dan dient u vooraf nog een 3 tal formulieren door te nemen, dit gebeurt samen met ons secretariaat, en te ondertekenen. Voor meer informatie over deze formulieren klikt u hier.

Voor alle vragen over de inhoud en de organisatorische zaken van uw revalidatietraject klikt u hier.
 

Powered by WishList Member - Membership Software